रुपान्तरण पत्रिका – २०७१ असार, वर्ष १८, अंक ३

“रुपान्तरण” राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघ नेपालले प्रकासित गर्ने चौमासिक पत्रिका हो। यस पत्रिकामा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघका बिभिन्न गतिविधि हरू समेटिएको हुन्छ। यसका साथै यसमा अपाङ्गता क्षेत्रका अन्य समसामायिक खबर तथा सुचनाहरू पनि समावेश हुन्छ।

यस अंकमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको दक्षिण एसियाली सम्मेलन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका बारेमा सर्वोच्च अदालतको परामादेश, अपाङ्गता र अधिकार आदि जस्ता सामाग्रीहरू उपलब्ध छन्।

यो अंक डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अथा तल पट्टी अनलाईन पढ्न सक्नुहुन्छः

रुपान्तरणका अन्य अंकहरू हेर्नको लागी अभिलेखालयमा जानुहोस्।