Rupantaran

रुपान्तरण पत्रिका, बर्ष २३ अंक ०२, मङ्सिर-फागुन २०७५

यस अंकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको २७औं अन्तराष्ट्रिय दिवसका बिभिन्न क्रियाकलापहरूलाई मुख्य सामग्री बनाईएको छ । त्यसै गरी यस अंकमा मनोसामाजिक… Read more रुपान्तरण पत्रिका, बर्ष २३ अंक ०२, मङ्सिर-फागुन २०७५

रुपान्तरण पत्रिका – २०७४ असार अंक, बर्ष २१ अंक ०३

यस अंकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी सवाल र चुनौतीहरूलाई मुख्य सामाग्री बनाईएको छ। यस अंकमा नेपालमा रहेका र अपाङ्गता… Read more रुपान्तरण पत्रिका – २०७४ असार अंक, बर्ष २१ अंक ०३

रुपान्तरण पत्रिका – २०७३ चैत्र अंक, बर्ष २१ अंक ०२

यस अंकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचयुक्तताको विषयलाई मुख्य सामाग्री बनाईएको छ। बिभिन्न सार्वजनिक संरचनाहरूको पहुँचको स्थिति सम्बन्धी अनुसन्धानात्मक लेख, पहुँचयुक्तता… Read more रुपान्तरण पत्रिका – २०७३ चैत्र अंक, बर्ष २१ अंक ०२

रुपान्तरण पत्रिका – २०७३ पौष अंक, बर्ष २१ अंक ०१

यस अंकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार महाभेला को सामाचारलाई मुख्य सामाग्री बनाईएको छ।यसै अंकमा सो सम्मेलनबाट जारी काठमाडौँ घोषणा… Read more रुपान्तरण पत्रिका – २०७३ पौष अंक, बर्ष २१ अंक ०१

रुपान्तरण पत्रिका – २०७३ असार अंक, बर्ष २० अंक ०३

यस अंकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारीमा पहुँच सम्बन्धी सामाग्रीलाई आवरण कथा बनाईएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागी रोजगारीको वर्तमान अवस्था,… Read more रुपान्तरण पत्रिका – २०७३ असार अंक, बर्ष २० अंक ०३

रुपान्तरण पत्रिका – २०७२ चैत्र अंक (वर्ष २०, अंक २)

यस अंकमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच सम्बन्धी सामाग्रीलाई आवरण कथा बनाईएको छ। त्यसैगरी महासँघबाट संचालित परियोजना र तिनका उपलब्धिहरू… Read more रुपान्तरण पत्रिका – २०७२ चैत्र अंक (वर्ष २०, अंक २)

रुपान्तरण पत्रिका – २०७२ पौष अंक (वर्ष २०, अंक १)

यस अंकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनैतिक अधिकार नेपालको संविधान २०७२ मा कसरी स्थापना गरियो भन्ने सामाग्रीलाई आवरण कथा बनाईएको छ।… Read more रुपान्तरण पत्रिका – २०७२ पौष अंक (वर्ष २०, अंक १)

रुपान्तरण पत्रिका – २०७२ असार अंक (वर्ष १९, अंक ३)

यस अंकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनैतिक अधिकारका लागी गरिएको वकालतलाई मुख्य सामाग्री बनाईएको छ। त्यसका साथै महासँघले गर्दै आएका केहि… Read more रुपान्तरण पत्रिका – २०७२ असार अंक (वर्ष १९, अंक ३)

रुपान्तरण पत्रिका – २०७२ भूकम्प विशेष अंक

यसपालीको रुपान्तरणमा हामीले भुकम्पले गर्दा भएको क्षति तथा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघ नेपाल तथा अन्य व्यक्ति तथा सँस्थाहरूको पहलमा भएको राहत… Read more रुपान्तरण पत्रिका – २०७२ भूकम्प विशेष अंक

रुपान्तरण पत्रिका – २०७२ वैशाख, बर्ष १९, अंक १

देशले वर्तमान समयमा भोग्नु परेको विपतका कारणले केही ढिलो मात्र प्रकाशित यस अङ्कमा अपाङ्गता सम्बन्धी विविध सवालहरूमा तयार गरिएका सामग्रिहरू… Read more रुपान्तरण पत्रिका – २०७२ वैशाख, बर्ष १९, अंक १