News

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना प्रकाशन मिति २०७६/११/०२ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाललाई कार्यालय प्रयोजनका लागि सवारी साधनको आवश्यकता… Read more सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना

कर्मचारी छनौट गरिएको सूचना

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको पदपुर्ति समितिको सिफारिस र संघीय कार्य सम्पादन समितिको मिति २०७६ साल माघ २४ को निर्णय अनुसार… Read more कर्मचारी छनौट गरिएको सूचना

साधारण सभाको निमन्त्रणा सम्बन्धमा

मिति : २०७६/१० / ०९ गते श्री अध्यक्ष ज्यू, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल बागमति प्रदेशका सम्पूर्ण सदस्य संस्थाहरु । विषय… Read more साधारण सभाको निमन्त्रणा सम्बन्धमा

प्रदेश नं ३ को लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना (सिबिआर) कार्यक्रम २०७६

अपाङ्गता सम्वन्धी राष्ट्रिय घोषणा, नीति र मान्यता अनुरुप नेपाल सरकारले आपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको सर्वाङ्गिण हित र पुनस्र्थापनाको लागि विविध नीति… Read more प्रदेश नं ३ को लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना (सिबिआर) कार्यक्रम २०७६

प्रदेश नं ३ को साधारण सभा सम्बन्धमा

मिति : २०७६ पुष २२ गते श्री अध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका सम्पूर्ण सदस्य संस्थाहरु । विषय : साधारण सभाको… Read more प्रदेश नं ३ को साधारण सभा सम्बन्धमा

परियोजना कार्यदल सदस्य छनोट सम्बन्धी सूचना

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको तर्फबाट २०७६ पौष २२ मा (आठ डिसेम्बर २०१९) महासंघको आधिकारिक वेवसाइट मार्फत प्रकाशित सूचना अनुसार “हामीलाई… Read more परियोजना कार्यदल सदस्य छनोट सम्बन्धी सूचना

विभिन्न पदहरूमा कर्मचारी छनौट गरिएको सूचना

पद पुर्ति समितिको सिफारिस माथि छलफल गरि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको संघीय कार्य सम्पादन समितिको मिति २०७६ साल पुष १० गते… Read more विभिन्न पदहरूमा कर्मचारी छनौट गरिएको सूचना

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना प्रकाशन मिति २०७६/९/८ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल कार्यालयको प्रयोजनका लागि सवारी साधनको आवश्यकता… Read more सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना