Figure 2: तालिममा उपस्थित सम्पूर्ण सहभागीहरु, आयोजाकहरु सहजकर्ताहरुको स्क्रीन शट

Similar Posts