सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ति

च न ७/०७७/०७८

अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्ति र ६० वर्ष उमेर नपुगेका एकल महिलाहरुले पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका सन्दर्भमा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागको च. नं १६३ मिति २०७७/४/१६ को परिपत्र अनुसार हाल संशोधन प्रकृयामा रहेको सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ संशोधन भएपछि सोही बमोजिम हुने गरी त्यस्ता लाभग्राहीहरुको छुट्टै अभिलेख राखि ब्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा नवीकरण गर्नु भन्ने पत्रको आशयले बिगत लामो समयदेखी प्राप्त गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदानको लागि पुर्व तयारी तथा प्रदान उन्मुख देखिन्छ तर सुनिश्चितता गर्न सक्दैन । यद्यपी सरकारको यो सकरात्मक कदमको लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल धन्यबाद ब्यक्त गर्दछ ।

त्यसैले, आ.व.  ०७६/०७७ असार मसान्तसम्म सुचिकृत ८०,९४१ जना अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले प्राप्त गरिहरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको निरन्तरताको निम्ती सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ संशोधनका लागि हाल संसदको बैठक नचलेको अवस्थामा अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरी चालु आ.ब. को पहिलो चौमासिकदेखी नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्ती गर्ने गरी नीतिगत ब्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।

मिति २०७७/४/१६

………..
राजु बस्नेत
महासचिव

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ति २०२० जुलाइ ३१