संघीय निजामती बिधेयक सम्बन्धी प्रेश बिज्ञप्ती ।

प.सं २०७६/०७७/२०९

निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको संघीय निजामती सेवा बिधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भइ प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा समितिको मिति २०७७ असार १५ गतेको निर्णय अनुसार अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले प्राप्त गरिरहेको ५ प्रतिशत आरक्षणलाई घटाएर ४ प्रतिशत कायम गर्ने भन्ने सञ्चार माध्ययम मार्फत प्राप्त जानकारि प्रति यस महासंघको ध्यानकर्षण भएको छ ।

अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको आरक्षण संख्या घटाउनु भनेको अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धीको धारा २७, नेपालको संविधानको धारा ३३ र ४२, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा २४ को भावना बिपरित र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुप्रतिको अपमान हो । त्यसैले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको भावना बिपरित गरिएको यो निर्णय तुरुन्त सच्याइ साविकको ५ प्रतिशत आरक्षण नघटनेगरी कायम गरियोस भनि समिति समक्ष राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल जोडदार माग गर्दछ ।

मिति २०७७/३/१६

………….
राजु बस्नेत
महासचिव

निजामति सेवा विधेयक