अन्तरकृया कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका संस्थाका प्रतिनिधित्वहरु, सरकारी तथा गैरसरकारी प्रतिनिधीहरु, संचारकर्मीहरु लगायतका सरोकारवाला निकायहरुको सहभागिता भइरहेको तस्विर

Similar Posts