नेपाल राष्ट्र बैंकको सबै बैंकहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहज सेवा दिनुपर्ने परिपत्र

नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने बिभागले नेपालका सम्पुर्ण क,ख र ग बर्गका ईजाजत प्राप्त बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरूका लागी उनीहरूले अनिवार्य लागु गर्नुपर्ने केहि व्यवस्थाहरू समेटेर अस्ति शुक्रबार एउटा नया सर्कुलर पठाएको रहेछ। त्यस सर्कुलरको बुदा नं ४ मा लेखिएको रहेछ- “ज्येष्ठ नागरीक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिई सरल बैंकिङ्ग सुविधा उपलब्ध गराउन बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरूले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागी सहज र अपाङ्गमैत्री काउन्टरको आवश्यकता भए सो समेत व्यवस्था गर्नुपर्न छ।”

File type: PDF

Language: Nepali

Download Link