सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ती

०७७/०७८/८९

प्रस्तुत बिषयमा सामाजिक सुरक्षा नियमावली कार्यान्वयन गर्नभनि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागले मिति २०७६/१२/२६ च.नं १३७० को परिपत्रसँगै रोकिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरताको लागि गत आ.व को अन्तिम चौमासिक र चालु आ.व को प्रथम चौमासिक नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले सामाजिक सुरक्षा भत्ता शिर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट खर्च लेख्ने गरि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरी अस्थायी समाधान गरिएको थियो ।

मिति २०७७ साल मङ्‌सिर २१ गते आइतबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गर्नु भएको छ । अव उप्रान्त अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिले पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरताको स्थायी समाधन भएको छ । नेपाल सरकार, यस प्रकृयामा समन्वय सहयोग र सहजीकरण गरी सहयोग पुर्याउनु हुने सम्बद्ध निकाय तथा ब्यक्ति र अन्य सरोकारवालाहरु सबैमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल हार्दिक आभार ब्यक्त गर्दछ ।

मिति २०७७/८/२२

………………
राजु बस्नेत
महासचिव

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ति