तस्विरमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको संघिय ज्युले नियुक्तिहुनु भएको प्रमुख प्रशासकीय ब्यवस्थापकलाई खाँदा लगाउदै।

Similar Posts