पत्रपत्रिका प्रकाशनमा विशेष प्राथमिकता (Special Priority in Publication of Magazines)

सुविधा :

पत्रपत्रिका सम्परीक्षण मापदण्डअनुसार नेपालबाट छापिने सबै विधा र अवधिका पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्रकाशक भई प्रकाशन गरिएको पत्रिकालाई अन्यले पाउने अङ्कको दोब्बर अङ्क थप गरी वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सुविधाका हकदार :

नेपाल सरकारको अपाङ्गताको परिभाषा तथा वर्गीकरणअन्तर्गत समेटिने पत्रपत्रिका प्रकाशकका रूपमा कार्यरत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ।

सुविधा प्रदान गर्ने निकाय :

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय/पत्रपत्रिका सम्परीक्षण समिति ।

सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया :

समितिले तोकेको प्रक्रियाअनुसार अपाङ्गताको परिचयपत्रसहित आवेदन गर्ने ।

सुविधा प्राप्त गर्ने आधार :

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १० ८.११. सशस्त्र द्वन्द्वमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष सुविधा