दोस्रो अपेक्षित परिणाम : राजनीतिक प्रक्रियाहरू र निर्णय प्रक्रियाहरूमा सहभागिता प्रवर्द्धन गर्ने

राजनीतिक गतिविधि र निर्णय प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिताले उनीहरूलाई अन्य विभिन्न अधिकारको उपयोगमा ठूलो योगदान गर्दछ । यस अपेक्षित परिणाम अन्तर्गत हासिल गर्न खोजिएको परिणाम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्य व्यक्तिसरह मतदानमा सहभागी हुन पाउने र निर्वाचित हुन पाउने अधिकार हो । आगामी १० वर्षमा अपाङ्गता भएका महिला र युवालगायत व्यापकमात्रामा विभिन्न वर्ग र समूहका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू राजनीतिक प्रक्रियाहरू र सबै तहका निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएको हुनुपर्नेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजको समान सदस्यका हैसियतमा आफ्ना अधिकारहरू उपयोग गर्न, जिम्मेवारी पूरा गर्नका साथै विभिन्न निर्णयमा सहभागी हुन सक्षम बनाउन आवश्यक पर्ने प्रविधिमा विकास गर्नुपर्नेछ । यस्तो सुधारका लागि सरकारका न्याय दिने निकाय, विभिन्न काम गर्ने निकाय, नीति-निर्माण गर्ने निकाय, मन्त्रालय आदिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि समान पहुँच पाउन सक्नेगरी सहज वातावरण बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

प्रगति मापन गर्ने सूचक

मुख्य सूचक

२.१   संसद् वा त्यसैको समानान्तर नीति र कानुनहरू बनाउने निकाय (विधायिका) मा प्रतिनिधित्व गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या ।

२.२   देशको अपाङ्गतासम्बन्धी विषयहरूमा समन्वय गर्ने निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या ।

२.३   देशका महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानताका लागि काम गर्ने संयन्त्रहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने अपाङ्गता भएका महिलाको संख्या ।

२.४   देशको राष्ट्रिय राजधानीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि गोप्य मतदान सुनिश्चित गर्न अपनाइएका उपायहरू र मतदानस्थलसम्म पुग्न र मतदान गर्न सहज बनाइएका मतदान केन्द्रहरूको संख्या ।

सहायक सूचक

२.५   राष्ट्रियस्तरको मन्त्रिपरिषद‍्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या ।

२.६   सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको पदमा रहेर काम गर्नेमध्ये अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या ।

२.७   देशको निर्वाचनका कामहरू गराउने निकायहरूका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत सहज र पहुँचयुक्त हुनेगरी निर्वाचनका प्रक्रियाहरू बनाई सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन, नियम र कानुनहरूको उपलब्धता ।

आगामी १० वर्षमा प्राप्त गरिने लक्ष्य

लक्ष २. (क):सरकारका विभिन्न निर्णय गर्ने निकायमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने ।

लक्ष २. (ख): राजनीतिक प्रक्रियाहरू (जस्तैः मतदान गर्ने अथवा भोट दिने, चुनावमा उठ्ने र चुनाव लड्ने, कुनै विचारको समर्थन गर्ने, दलमा आबद्ध हुने, राजनीतिक सभा/सम्मेलनमा भाग लिने आदि) मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागितालाई सशक्त बनाउन उपयुक्त अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने ।