आठौँ अपेक्षित परिणाम : विश्वसनीय र तुलनायोग्य अपाङ्गतासम्बन्धी तथ्याङ्कमा सुधार ल्याउने

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राय लुकाएर राख्ने, उनीहरूका कुरा नसुनिने र उनीहरूलाई गणना नगरिने गरिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गणना गर्ने क्रममा देशहरूले अवलम्बन गर्ने “अपाङ्गता” र “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू” को परिभाषामा धेरै विविधता रहेको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक अवस्थाका बारेमा वास्तविक तथ्याङ्क र सूचना आउनु जरूरी छ । अपाङ्गतासम्बन्धी तथ्याङ्क र सूचनाले वास्तविकतामा आधारित रहेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारसम्बन्धी नीतिहरू बनाउन सजिलो बनाउँछ । यो दशकले अपाङ्गतासम्बन्धी तथ्याङ्क र सूचना सङ्कलन गर्ने एउटा अवसर प्रदान गरेको छ ।

प्रगति मापन गर्ने सूचक

मुख्य सूचक

८.१. International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) अनुसार लिङ्ग, जात, उमेर र सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थासमेत देखिनेगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क ।

८.२. इन्च्योन रणनीतिले तय गरेका अपेक्षित परिणाम र लक्ष्यहरू प्राप्तिको अवस्था मापन गर्न एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा सन् २०१७ को मध्यसम्ममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क राख्ने सरकारहरूको संख्या ।

८.३. मूलधारका विकास कार्यक्रमहरू र स्वास्थ्य तथा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलगायतका सरकारका कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका महिला तथा केटीहरूको विस्तृत तथ्याङ्क उपलब्ध भएको ।

लक्ष्य

८. (क) :अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पहुँचयुक्त र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तुलना गर्न योग्य हुनेगरी अपाङ्गतासम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र सबैलाई जानकारी गराउने ।

८. (ख) : सन् २०१७ को मध्यसम्ममा इन्च्योन रणनीतिले तय गरेका अपेक्षित परिणाम र लक्षहरूमा भएको प्रगति मापन गर्ने स्रोतको रूपमा अपाङ्गतासम्बन्धी विश्वसनीय तथ्याङ्क ल्याइसक्ने ।