धारा ३ : आधारभूत सिध्दान्त

(सिद्धान्त भनेको यो महासन्धिमा भएका व्यवस्थाहरूलाई व्यवहारमा ल्याउँदा सधैँ ध्यान दिनै पर्ने कुरा हो ।)

ती यस्ता छन् :

मानिसहरू आफूलाई लागेको कुरा छान्न स्वतन्त्र छन्, मानिसलाई जन्मजात सम्मान पाउने हक छ, व्यक्तिको रूपमा स्वतन्त्र पनि छन् ।

कसैका विरुद्ध भेदभाव, हेला वा उपेक्षा हुनेछैन ।

अन्य कुनै व्यक्तिसरह अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि समाजमा समावेश हुने बराबर हक छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जे जस्तो अवस्थामा छन्, त्यसैको सम्मान हुनेछ, अरू मानिस फरक फरक भए जस्तै उनीहरू पनि फरक हुन् ।

प्रत्येक व्यक्तिलाई सेवा सुविधा र अधिकारहरूमा समान अवसर हुन्छ ।

प्रत्येकलाई समान पहुँच हुनेछ (सबै हिँडडुल गर्ने, सेवा सुविधा लिने, काम गर्ने, दैनिक जीवन चलाउने ठाउँ र व्यवस्था सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि उपयुक्त हुनेगरी बनाइने छ) ।

पुरुष र महिलालाई बराबर व्यवहार गरिनेछ र समान अवसर हुनेछ ।

अपाङ्गता भएका बालबालिकाको क्षमताको सम्मान गर्ने, उनीहरूको पहिचान संरक्षण गर्ने, उनीहरू जे जस्तो अवस्थामा भए पनि पूर्ण सम्मान पाउनेछन् ।