कोभिड सम्बन्धी सचेतना

कोभिड सम्बन्धी सचेतना

 

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले क्रिश्चियन एडको सहयोगमा कोभिड प्रतिकार्यको लागि सचेतनामूलक चित्र तयार गरेको छ जुन ईकान्तिपुर अनलाइन पोर्टल मार्फत प्रसारण भइरहेको छ । यस सचेतनामूलक चित्रमा स्वास्थ्य सेवा र उपचारमा संलग्न सम्पूर्ण निकायहरुले सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य सेवा, सुविधा, उपचार तथा परामर्शको क्रममा उनीहरुका विशिष्ट आवश्यकतालाई ध्यान पुर्याइ काम गर्ने बारेमा  देखाइएको छ ।

यस सचेतनामूलक सामग्रीमा तीन वटा चित्रहरु रहेका छन्; पहिलो चित्रमा समावेशी क्वारेन्टाइनको चित्र बनाइएको छ जहाँ एक जना ह्विचियर प्रयोगकर्ताले र्याम्पको प्रयोग गरी क्वारेन्टाइन भित्र प्रवेश गर्दै गरेको चित्र देखाइएको छ । सो  भवनमा अडियो पनि बजाइरहेको छ जसले निम्न सूचना सन्देश दिइरहेको छः

                     “अनिवार्य मास्क प्रयोग गरी भौतिक दुरी कायम गरौँ ।”
                         “क्वारेन्टाइन सेवा अपाङ्गतामैत्री बनाउँ ।”

यसै गरी दोस्रो चित्रमा कोठाको चित्र छ जहाँका ह्विचियर प्रयोगकर्ता र डाक्टर संवाद हुदै गरेको छ । सो कोठामा राखिएका बेड, टेबल,झ्याल लगायतका भौतिक सामग्रीहरु अपाङ्गतामैत्री बनाइएको छ । साथै डाक्टरले कृपया स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नुहोला भन्नु भइरहेको छ । यस  चित्रमा देहायबमोजिमको सन्देश दिइएको छः

   “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि स्वास्थ्य सेवा, सामग्री र उपचार सेवा सहज र पहुँचयुक्त बनाउँ “

यसै गरी तेस्रो चित्रमा महासंघ र क्रिश्चियन एडको लोगोसँग देहायबमोजिमको सन्देश राखिएको छ । सन्देश सँगै केही अपाङ्गता भएका र नभएका व्यक्तिहरु माक्स र पञ्जा लगाएको चित्र पनि छ ।

“स्वास्थ्य उपचारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको विशिष्ट आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिउँ ।”
                                      “कोभिड प्रतिकार्यको लागि जनहितमा जारी सन्देश ।”