राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको अनुरोध खोप केन्द्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिउँ । खोप केन्द्रहरुमा सबैले सहज र पहुँचयुक्त रुपमा पुगी खोप लिन सक्ने वातावारण बनाऔँ । खोप केन्द्रको पार्किङ्ग स्थल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सहित सबैको सहज पहुँच भएको ठाउँमा व्यवस्था गरौं । स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा अन्य आधिकारी निकायहरुबाट जारि गरिएको सुचनालाई पहुँचयुक्त ढाँचामा प्रकाशन र सम्प्रेषण गरौं । तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा अपाङ्गताको आधारमा पनि तथ्याङ्क लिने गरौं ।

Similar Posts