राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको अनुरोध !

कोभिड १९ को बढ्दो संक्रामक र जोखिमपुर्ण अवस्थामा  अपाङ्गता भएको व्यक्तिको सुरक्षालाई ध्यान दिनुहुन अनुरोध गर्दछौं ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको अनुरोध *खोप केन्द्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिउँ । *खोप केन्द्रहरुमा सबैले सहज र पहुँचयुक्त रुपमा पुगी खोप लिन सक्ने वातावारण बनाऔँ । *खोप केन्द्रको पार्किङ्ग स्थल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सहित सबैको सहज पहुँच भएको ठाउँमा व्यवस्था गरौं । *स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा अन्य आधिकारी निकायहरुबाट जारि गरिएको सुचनालाई पहुँचयुक्त ढाँचामा प्रकाशन र सम्प्रेषण गरौं । *तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा अपाङ्गताको आधारमा पनि तथ्याङ्क लिने गरौं ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको अनुरोध

English Word file

Nepali Word file