क्षेत्रीय तहमा

इस्क्यापका सदस्यहरूले आफ्ना सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित समिति वा सोसरहका निकायका नियमित सत्र वा बैठकमा इन्च्योन रणनीति र मन्त्रीस्तरीय घोषणापत्र कार्यान्वयनको प्रगति, चुनौती र राम्रा अभ्यासबारेमा छलफल गर्नेछन् । यस्ता बैठक वा सत्रमा नागरिक समाजका संस्थाहरूको सहभागितालाई अभिप्रेरित गरिनेछ ।

अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय दशक, सन् २०१३-२०२२ का लागि क्षेत्रीय कार्यदल गठन गरिनेछ । त्यो कार्यदलले यसको दस वर्षभरि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्नेछ । यसको काम इस्क्यापका सदस्य र सम्बद्ध सदस्यहरूलाई आवश्यकता अनुसार मन्त्रीस्तरीय घोषणापत्र र इन्च्योन रणनीति कार्यान्वयनका लागि सल्लाह दिनेमा केन्द्रित हुनेछ ।

इस्क्यापको सचिवालयले मन्त्रीस्तरीय घोषणापत्र तथा इन्च्योन रणनीत कार्यान्वयनका लागि विश्लेषणात्मक कामहरू गर्ने र सरकारहरूलाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने काम गर्नेछ । विशेष गरेर यसले विभिन्न देशमा रहेका राष्ट्रसंघीय निकायसँग देहायबमोजिम सहकार्य गर्नेछः

अधिकारलाई वास्तविक व्यवहारमा उतार्ने अभियान (Make the Rights Real Campaign) लाई प्रवर्द्धन गर्न र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि अनुकूल कानुनमा संशोधन गर्न सरकारहरूलाई सहयोग गर्ने ।

सदस्य र सह-सदस्यहरूबीच अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार प्रवर्द्धनका लागि गरिएका अपाङ्गता समावेशी विकासका राम्रा अभ्यास र राष्ट्रिय अनुभवहरू आदान प्रदानको क्रमलाई प्रवर्द्धन गर्ने । सँग सँगै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको प्रवर्द्धनका लागि विधायिका र प्रशासनिक निकायहरूबीच पनि अनुभव आदान प्रदान गराउने ।

प्रगतिसम्बन्धी सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने र अपाङ्गतासम्बन्धी तथ्याङ्कको विकासमा सहयोग गर्ने ।

अपाङ्गता समावेशी विकास प्रवर्द्धन गर्न सदस्य र सह-सदस्यहरूको क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने ।

नागरिक समाजका संस्थाहरू र विशेष गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेका संस्थाहरूलाई साथमा लिएर काम गर्ने र उनीहरूलाई सरोकारवालाहरूसँग गरिने अन्तरक्रिया र छलफलका लागि क्षेत्रीय मञ्च उपलब्ध गराउने ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू वा तिनका प्रतिनिधि संस्थाहरूको सशक्तीकरण र अवरोधमुक्त समावेशी समाज प्रवर्द्धनका लागि पहिलो एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय दशकको समयमा स्थापना भएको अपाङ्गतासम्बन्धी एसिया प्रशान्त विकास केन्द्र (The Asia-Pacific Development Centre on Disability) लाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षमता विकासलाई निरन्तरता दिन र अपाङ्गतामैत्री वस्तु तथा सेवा, रोजगारीका अवसर, उद्यमशीलता विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नेखालको समावेशी व्यवसायप्रति निजी क्षेत्रको संलग्नतामा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्दै बहुक्षेत्रीय सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने काममा संलग्न गराउने ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय दशक अन्तर्गतको मन्त्रीस्तरीय घोषणापत्र, सन् २०१३-२०२२ तथा इन्च्योन रणनीतिको सफल कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न गणतन्त्र कोरिया सरकारको पहलमा कोरियामै स्थापना गरिएको “अधिकारलाई वास्तविक व्यवहारमा उतार्ने कोष” (Make the Rights Real Fund) लाई आमन्त्रण गर्ने ।

नागरिक समाजका संस्था र तिनमा पनि विशेष गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेका संस्थाहरूलाई मन्त्रीस्तरीय घोषणापत्र तथा इन्च्योन रणनीति कार्यान्वयनका लागि सहभागी गराइनेछ र दशकभरि नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अपेक्षा र आवश्यकताहरूप्रतिको निरन्तर सम्बोधनलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ ।