धारा ७ : अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अधिकार

देशहरूले अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूले अन्य बालबालिकाले जस्तै सबै हक अधिकार उपयोग गर्न पाउँछन् भन्ने कुरा स्वीकार्नुपर्छ र उनीहरूलाई ती सबै अधिकार उपयोग गर्न दिन सबै उपाय अपनाउनुपर्छ । अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई अन्य बालबालिकासरह समान हैसियत दिनुपर्छ र समान व्यवहार गर्नुपर्छ ।

अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि कुनै पनि काम गर्दा वा निर्णय लिँदा के गर्दा उनीहरूको सबैभन्दा उत्तम हित हुन्छ, त्यही गर्ने ।

अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको जीवनमा असर पार्ने खालको कुनै काम गरिन्छ वा उनीहरूका लागि कुनै निर्णय लिइन्छ भने त्यसमा स्वयम् अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूले आफ्ना आवश्यकता र छनौटका बारेमा बोल्न, विचार राख्न, भावनाहरू राख्न पाउनुपर्छ । यस्तो अवसर दिनका लागि देशहरूले हरेक सम्भव हुने उपायहरू अपनाउनुपर्छ ।