धारा ३२ : अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न देशले मिलेर काम गर्ने

यो महासन्धिलाई स्वीकार गरेर लागू गर्ने देशले महासन्धिमा उल्लेख गरिएका अधिकार अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दिलाउन एक अर्कामा मिलेर र एक अर्कालाई सहयोग गरेर काम गर्नुपर्छः

देशहरूले –

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत सहभागी गराएर मिलिजुली गरेर काम गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने छन् ।
  • सबैले एकदम राम्रोसँग काम गर्न सकून भन्नका लागि सूचना आदान प्रदान गर्ने, अनुभव बाँड्ने र तालिम चलाउने काम सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले चलाएका संस्थाहरूको विकास गर्दै उनीहरूसँग साझेदारी गरेर काम गर्ने,
  • अपाङ्गतासम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धानका काम गर्ने,
  • नयाँ प्रविधिको विकास, प्रचार र प्रयोगका लागि काम गर्ने,
  • सहायक सामग्री, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउने प्रविधि, उपकरण आदिको विकास गर्न सहयोग गर्ने र भएका प्रविधिहरू आदान प्रदान गर्ने ।