धारा ३१ : अपाङ्गतासम्बन्धी सूचना र तथ्याङ्क

यो महासन्धि लागू गर्न आवश्यक पर्ने सबैखाले सूचना र तथ्याङ्कहरू देशहरूले संकलन गर्नुपर्ने छ । यसबाहेक तल लेखिए अनुसारसमेत गर्नुपर्छः

  • व्यक्तिगत सूचनाहरू गोप्य र निजी रहनै पर्नेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका व्यक्तिगत सूचनाहरूको दुरूपयोग गर्न पाइँदैन र यस्तो कुरा कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
  • सूचनाहरूको प्रयोगमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन र मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनहरूमा व्यवस्था (उल्लेख) भए अनुसार गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
  • सङ्कलित सूचना र तथ्याङ्कहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भोगेका समस्या र अवरोधहरू पहिचान गरी तिनको समाधान गर्न प्रयोग गरिने छ ।