धारा १८ : एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने, घुमफिर गर्न पाउने र राष्ट्रियता परिवर्तन गर्न पाउने

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अन्य व्यक्तिसरह आफ्नै देशभित्र वा बाहिर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा घुमफिर गर्ने वा आवत जावत गर्न पाउने पूरा अधिकार हुनेछ । उनीहरूलाई अन्य व्यक्तिसरह राष्ट्रियता रोज्ने अधिकार हुनेछ । यस बाहेक अरू निम्न अधिकारहरू पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि देशहरूले सुनिश्चित गर्नुपर्छः

  • कहाँ बस्ने, कहाँ सर्ने भन्ने विषयमा अरूसरह निर्णय लिन पाउने,
  • अन्यसरह आफू रहेको देशको नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने,
  • अन्यसरह एउटा देशको नागरिकता त्यागेर अर्को देशको नागरिकता लिन पाउने,
  • अपाङ्गता भएकै कारण त्यस्ता अधिकार देशहरूले खोस्न नपाउने,
  • आफ्नो देशभित्र वा देशबाहिर आवत जावत गर्न पाउने अधिकारहरू अरू व्यक्तिहरूसरह उपयोग गर्न पाउने,
  • देश छाड्ने र अर्को देशमा बसोवास गर्न पाउने,
  • अपाङ्गताका आधारमा कुनै देशले कसैलाई प्रवेश गर्नबाट रोक्न नपाउने,
  • अन्य बालबालिकासरह अपाङ्गता भएका बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्न पाउने अधिकार र नाम वा पहिचान पाउने अधिकार हुन्छ ।
  • सम्भव भएसम्म हरेक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई आफ्ना अभिभावक को हुन् भन्ने कुरा जान्ने र उनीहरूबाटै स्याहार सुसार र रेखदेख पाउने अधिकार छ ।