महासंघको प्रदेश नं. ३ को साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

मितिः२०७६।०७।३० गते

प्रस्तुत विषयमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल-प्रदेश नं ३ कार्य समितिको मिति २०७६ कात्तिक ३० को निर्णय अनुसार यस संघको दोस्रो साधारण सभा यहि मिति २०७६ पौष २५ र २६ गते हेटौडामा हुन् लागिएको जानकारी गर्दछु । उक्त साधारण सभाको लागि २०७६ मंसिर मसान्त सम्म नविकरण भएको संदस्य संस्थाहरुलाई मात्र सहभागी गराउने निर्णय भएको हुदा सदस्य संस्थाहरुले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको विधान २०५० को (पाँचौ संशोधन २०७४) को दफा ९.२ मा सदस्यताको नवीकरण सम्बन्धी भएको व्यवस्था अनुसार आगामी २०७६ मंसिर मसान्त भित्र नवीकरण गराउनु हुन अनुरोध गर्दछु ।

नविकरणको लागि आवश्यक कागजातहरु

  • संस्थाको लेटर प्याडमा छाप सहितको निवेदन
  • चालु आर्थिक वर्ष सम्म नवीकरण भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।
  • गत आ.व.को लेखा परिक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपी
  • गत आ.व.को प्रगति प्रतिवेदन ।
  • कार्यसमितिका पदाधिकारि तथा सदस्यहरुको अपाङ्गता परिचय पत्रको प्रतिलिपी (यदि कार्य समिति सदस्य वा पदाधिकारी परिर्वतन भएको भएमा)
  • गत साधारण सभाको निर्णय प्रतिलिपी ।
  • कार्यसमितिको अपाङ्गताको प्रकार र नामावली, मोबाइल नं र इमेल (कार्य समिति परिर्वतन भएमा )
  • समाज कल्याणको नविकरणको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
………………………………
अश्विन लम्साल
प्रदेश अध्यक्ष, ३ नं. प्रदेश