अगाडी र पछाडीका कभर तस्बिरहरू

यस अंकको अगाडी र पछाडीका कभरमा प्रकाशित तस्बिरहरू यस प्रकार छन्।