कार्यदलको सदस्य छनौटका लागि दरखास्त सम्बन्धी सूचना

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल देशैभरी छरिएर रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकारको संरक्षण गर्न वि. स.२०५० सालदेखिनिरन्तर कृयाशिल एकमात्र राष्ट्रिय स्तरको छाता संस्था हो । यस संस्थामा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित ३३१ भन्दा बढी गैर-सरकारी संस्थाहरु आवद्ध रहेका छन् । यसले आफ्नो स्थापना कालदेखि जनवकालत, क्षमता विकास, जनचेतना अभिवृद्धी र सहकार्य तथा सन्जालिकरण जस्ता रणनैतिक कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ । जसका कारण नेपाली अपाङ्गता आन्दोलनले थुप्रै नीतिगत, कानूनी, संरचनागत एवम् व्यवहारिक परिणामहरू समेत हाँशिल गर्न सफल भएको छ ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघ नेपालले हाल सीबीएमसँगको साझेदारीमा हामीलाई पनि समावेश गर नामक परियोजना अन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धी गर्नका लागि पहुँचयुक्तता, अपाङ्गता समावेशी तथ्याङ्क, समावेशी नीति तथा कानूनहरू र संस्थागत क्षमता विकाश जस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिन्छ । सो परियोजनाको कार्यान्वयनमा आवश्यक मार्गनिर्देश गर्दै प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्नका लागि सङ्घीय स्तरमा एक सँघीय परियोजना कार्यदल एवम् प्रदेश-१, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा एक एक वटा प्रादेशिक परियोजना कार्यदल गरी जम्मा चार वटा परियोजना कार्यदलहरू गठन गर्न लागिएको छ । ति परियोजना कार्यदलमा रही काम गर्न इच्छुक तपसिलको योग्यता पुगेका (यसै सूचना साथ सम्लग्न गरिएकोछ) विभिन्न प्रकृतिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले यो सूचना प्रकाशित भएको मितीले ७दिनभित्र आवेदन दिनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

नोट: यसै सूचना साथ राखिएको परियोजना कार्यदल सम्बन्धी जानकारी राम्रोसँग पढेर वा त्यसमा लेखिएका कुराहरू स्पष्ट रूपमा बुझेर मात्र आवेदन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

आवेदन पठाउनको लागि

संघीय कार्यालय काठमाण्डौ :lcs@nfdn.org.np,
प्रदेश नं १: province1@nfdn.org.np,
गण्डकी प्रदेश :gandaki@nfdn.org.np,
कर्णाली प्रदेश : karnali@nfdn.org.np,

पुनश्चः यस कार्यदलको आवेदनका लागि निम्न लिङ्कमा राखिएको फारम भरेर सम्बन्धित ईमेलमा राखिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु साथै यस परियोजनाको बारेमा पनि राखिएको छ कृपया प्राप्त गर्नुहोलाः

१. आवेदन फारम

२. परियोजना कार्यदल सम्बन्धी सामान्य जानकारी