प्रेश बिज्ञप्ती

नेपाल सरकारको आ.व. २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम माथी छलफल गर्ने क्रममा संघीय प्रतिनिधि सभामा मिति २०७७ जेष्ठ ४ गते दिनको ११ बजे प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय लक्ष्मणलाल कर्णले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको आत्म सम्मानमा चोट पुग्ने असाध्यै अमर्यादित शब्दहरु प्रयोग गरी हेयको भावनाले सम्बोधन गर्नु भएको हुँदा उक्त निन्दनीय कार्यप्रति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको ध्यानाकर्षण भएको छ । संघीय संसद जस्तो गरिमामय सदनका माननीय सदस्यहरुबाट बेला बखत उच्चारण हुने यस्ता शब्दावलीहरुले आम अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले हेपिएको महशुस भइरहेको छ ।

नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको प्रस्तावताको (ज) मा  अपाङ्गताको आधारमा कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध हुने भेदभाव मानव मात्रको नैसंर्गिक मर्यादा तथा मूल्यको उल्लंघन हो भन्ने कुरालाई समेत मान्यता दिंदै, महासन्धीको धारा ५ (२) मा  पक्ष राष्ट्रहरुले अपाङ्गताको आधारमा हुने सबै भेदभावहरु निषेध गर्नेछन् तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई कुनै पनि आधारमा हुने भेदभाव विरुद्ध समान तथा प्रभावकारी कानूनी संरक्षण प्रत्याभूत गर्नेछन् भन्ने ब्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा १८ मा अपाङ्गता भएका आधारमा भेदभाव गर्न पाइने छैन भन्ने ब्यवस्था छ । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ५३ मा कसैले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घृणा, हेला, उपहास वा तिरस्कार गर्न, जानी जानी निजको आत्म सम्मानमा चोट पुर्याउने कुनै कार्य गर्न ….हुँदैन भन्ने उल्लेख छ । यी कानूनी ब्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन कहिले हुने ?

त्यसैले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ५३ बमोजिमको  घृणा, हेला, उपहास गरेको हुँदा सोही ऐनको को दफा ५५ बमोजिम कार्बाही प्रकृया अगाडी बढाउन सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराइन्छ ।

https://hr.parliament.gov.np/np/video/4238

मिति : २०७७ जेष्ठ ५ गते

…………….
राजु बस्नेत
महासचिव

Press release regarding concern of the issues using disrespectful word for persons with disabilities and advocate for using right word for persons with disabilities