Year: 2014

नेपाल राष्ट्र बैंकको सबै बैंकहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहज सेवा दिनुपर्ने परिपत्र

नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने बिभागले नेपालका सम्पुर्ण क,ख र ग बर्गका ईजाजत प्राप्त बैंक तथा… Read more नेपाल राष्ट्र बैंकको सबै बैंकहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहज सेवा दिनुपर्ने परिपत्र

रुपान्तरण पत्रिका – २०७१ असार, वर्ष १८, अंक ३

“रुपान्तरण” राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघ नेपालले प्रकासित गर्ने चौमासिक पत्रिका हो। यस पत्रिकामा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघका बिभिन्न गतिविधि हरू समेटिएको हुन्छ।… Read more रुपान्तरण पत्रिका – २०७१ असार, वर्ष १८, अंक ३

सर्वसुलभ र अपाङ्गसहज शौचालय निर्माण पुस्तिका (Inclusive and Disability Friendly Toilet Design Handbook)

यो वाटरएड नेपालले तयार गरेको प्राविधिक पुस्तिका हो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि चाहिने केही सुविधा भएका शौचालयको व्यवस्था गर्ने चलन… Read more सर्वसुलभ र अपाङ्गसहज शौचालय निर्माण पुस्तिका (Inclusive and Disability Friendly Toilet Design Handbook)