सबैकालागि पहुँचयुक्त स्वच्छता, सरसफाइ र पिउने पानी सम्बन्धी सचेतनामुलक जानकारी

समावेशी विकासको नमुना, सबैकालागि पहुँचयुक्त स्वच्छता, सरसफाइ र पिउने पानीको संरचना

 

  • सरसफाई, पिउने पानी र स्वच्छताकालागि बन्ने पूर्वाधार र उपलब्ध सुविधाहरू महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक आद सबैले विना कुनै अवरोध प्रयोग गर्न मिल्ने हुनुपर्छ

In the illustration, People are carrying vessels to fill water, some are cleaning clothes

उदाहरणका लागि,
  1. सबैखाले प्रयोगकर्ताले चर्पी खोल्न र बन्द गर्न मिल्ने गरी संरचना निर्माण गर्ने।
  2. प्याड व्यस्थापनका लागि शौचालय भित्रै बिर्को भएको फोहोरदानी राख्ने, वा फोहर जलाउने गर्ने उपकरण उपयुक्त र सुरक्षित स्थानमा राख्ने

Accessible toilet

  1. पिउने पानी, हातधुने स्थान तथा चर्पी जाने बाट ह्वीलिचयर प्रयोगकर्ता, वैशाखी प्रयोगकर्ता, दृष्टिविहीन लगायत सबैका लागि हिँडडुलमा सहज हुनेगरि बनाउने ।
  2. सरसफाई सम्बन्धित लैङ्गिक, अपाङ्गता र बालमैत्री चेतनामुलक सूचना वा सूचना सामग्रीहरू, वैकल्पिक ढाँचामा निर्माण गरी उपयुक्त संकेतपाटीको व्यवस्था गर्ने

  • समावेशी पूर्वाधार र सुविधाहरू सुनिश्चित गर्न उल्लेखित सबै समुहको योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्याङ्कन सबै प्रकृयामा अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ ।

  1. कनैपनि सामाजीक पूर्वाधार र सुविधाको स्थापना गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सबै समूहसँग परामर्श गर्ने।

2. पालिका वा वङा तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता सहितको समावेशी समूहको स्थापना गरी संरचनाहरू निर्माण गर्दा यस्ता समुहको परिचालन गर्ने ।

 

Art by Sanoj Pandey

 

सीबीएमसंगको साझेदारीमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघ नेपाल, सीएम्सी नेपाल र सप्रोस नेपालद्वारा जनहितमा जारी ।

Logo of NFDN, SAPPROS, CMC and CBM