अपाङ्गता तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धि चालु आ. ब. २०७७/०७८ को कार्यक्रम र बजेट कार्यन्वयनको अवस्था तथा आगामी आ. ब. २०७८/०७९ को योजनाका बारेमा बताउनुहुदैँ कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता ब्यबस्थापन शाखा (LCDMS) का प्रमुख डा. माधव लम्साल

अन्तरक्रियात्मक कार्यकम सम्पन्न !

मिति २०७७- ११-०४

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अपाङ्गता समावेशी स्वास्थ्य सेवाका लागि राष्ट्रिय निर्देशिका,२०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथ साथै अपाङ्गता र पुनर्स्थापना सम्बन्धि नीति एवं चालु आ.ब तथा आगामी आ.ब को कार्यक्रम योजनामा साझा अवधारणाको बिकास गर्ने उदेश्यले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, ईडिसिडि (कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता ब्यबस्थापन शाखा) को आयोजना तथा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको समन्वयमा मिति २०७७ फाल्गुन ४ गते “अपाङ्गता समाबेशी स्वास्थ्य र पुनर्स्थापना सम्बन्धी” विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यकम काठमाडौँमा आयोजना भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग ,महाशाखा र महिला बालबालिका तथा जेष्ट नागरिक मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुको उत्साहपूर्वक सहभागिता रहेको थियो l कार्यक्रममा कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता ब्यबस्थापन शाखाका प्रमुख डा. माधव लम्सालको स्वागत मन्तब्यसंगै नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम (NHSSP) का तर्फ बाट सिताराम प्रसाईले अपाङ्गता समावेशी स्वास्थ्य सेवाका लागि राष्ट्रिय निर्देशिका,२०७६ बारे बुझाइमा एकरुपता कायम गर्ने बिषयमा छोटो प्रस्तुतीकरण पेश गर्नु भएको थियो l अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई १० प्रकारमा बर्गिकरण गरिएता पनि अपाङ्गता भित्रको बिबिधतालाई मध्यनजर गर्दै विशिष्ट आवश्यकताको पहिचान र सम्बोधन गरिनुपर्ने कुरा छलफलमा सहभागीहरुबाट उठेको थियो ।

पुनर्स्थापना सेवामा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका सवाल लाई तीनै तहको सरकारले अब बन्ने नीति नियम, कार्यक्रम र बजेटमा अनिवार्य समेट्नु पर्ने र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिंनुपर्ने कुरा बताउनुहुदैँ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष मित्रलाल शर्मा l

कार्यक्रमको दोश्रो चरणमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका प्रशासकीय ब्यबस्थापक मनिष प्रसाईले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आधारभूत स्वास्थ्य र पुनर्स्थापना सेवाका लागि महासंघको चासो र अबको बाटो बारे प्रकाश पार्नु भएको थियो l त्यसै गरि तेस्रो चरणमा कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता ब्यबस्थापन शाखाका प्रमुख डा. माधव लम्सालले अपाङ्गता तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी चालु आ. ब. २०७७/०७८ को कार्यक्रम र  बजेट कार्यन्वयनको अवस्था तथा आगामि आ. ब. २०७८/०७९ को कार्यक्रम/बजेट योजनाका बारेमा प्रस्तुतीकरण पेश गर्नु भएको थियो l उक्त कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र महाशाखा, राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष लगायतका अपाङ्गतासंग सरोकार राख्ने उपस्थित प्रमुख एबम् प्रतिनिधिहरुले कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुलाइ सम्बोधन गर्नु भएको थियो ।

अपाङ्गता तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धि चालु आ. ब. २०७७/०७८ को कार्यक्रम र बजेट कार्यन्वयनको अवस्था तथा आगामि आ. ब. २०७८/०७९ को योजनाका बारेमा छलफल गर्दै कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता ब्यबस्थापन शाखा (LCDMS) का प्रमुख डा. माधव लम्साल
अपाङ्गता तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धि चालु आ. ब. २०७७/०७८ को कार्यक्रम र बजेट कार्यन्वयनको अवस्था तथा आगामी आ. ब. २०७८/०७९ को योजनाका बारेमा बताउनुहुदैँ कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता ब्यबस्थापन शाखा (LCDMS) का प्रमुख डा. माधव लम्साल

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका उपाध्यक्ष रमा ढकालले अपाङ्गता भएका महिलाको स्वास्थ्यको सवाल लाई पनि उच्च प्राथमिकता दिनु पर्ने कुरा गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा अन्त्यमा महासंघका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले स्वास्थ्य सेवामा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका सवाल लाई तिनै तहको सरकारले अब बन्ने नीति नियम, कार्यक्रम र बजेटमा अनिवार्य समेट्नु पर्ने तथा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु पर्ने कुरा बताउनुहुदै सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो l