२० औँ बार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको २० औँ बार्षिक साधारण सभा यहि मिति २०७७ साल चैत्र ७ गते बागमती प्रदेशको चितवनमा गर्ने निर्णय भएअनुसार महासंघको विधान २०५० (पाचौँ संशोधन २०७४) को दफा ९ मा व्यवस्था भएअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय यस महासंघमा २०७७/०७८ को लागि नविकरण भएका सदस्य संस्थाहरूलाई उक्त साधारण सभामा उपस्थितिको लागि निमन्त्रणा गरिन्छ साथै उपस्थित हुनको लागि महासंघको विधानको दफा ११ मा व्यवस्था भए अनुसार  प्रतिनिधि पठाइदिनुहुन अनुरोध सहित यो सूचना जारी गरिएको छ ।

उक्त साधारण सभामा सदस्य संस्थाबाट महासंघको विधान अनुसार कार्यसमितिमा १००% अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संस्थाबाट एक जना महिला (अनिवार्य) सहित २ जना प्रतिनिधि र कार्यसमितिमा ५१% अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु रहेको संस्थाबाट १ जना प्रतिनिधि र कार्यसमितिमा ५१%  भन्दा कम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु रहेको संस्थाबाट १ जना पर्यवेक्षक छनौट गरी २०७७ साल फागुन २५ गते भित्र सम्बन्धित प्रदेश कार्यालय मार्फत देहायका कुराहरु सुनिश्चित हुने गरि लिखित रुपमा पठाइ साधारण सभामा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ ।

साधारण सभाका प्रस्तावहरु 

 • महासचिवको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा भावी कार्यक्रम ।
 • कोषाध्यक्षको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन तथा आगामी वर्षको अनुमानित आय व्यय विवरण ।
 • लेखा परीक्षकको नियुक्ति ।
 • विविध

प्रतिनिधि पठाउदा ध्यान पुर्याउने पर्ने  :

 • साधारण सभामा भाग लिन आउने सहभागीले यातायातको लागि प्रतिनिधि स्वयंम वा सम्बन्धित संस्थाले नै व्यहोर्नु पर्नेछ ।
 • साधारण सभामा भाग लिन आउने प्रतिनिधिको (साधारण सभा स्थलको मात्र) आवास र खानाको व्यवस्था राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल संघीय कार्यालयले गर्नेछ ।
 • प्रतिनिधिहरुले व्यक्तिगत सहयोगी ल्याउँदा एकाघरको परिवार बाहेक महिलाको सहयोगी महिला र पुरुषको सहयोगी पुरुष ल्याउनु पर्नेछ ।
 • कार्यसमितिमा ५१% भन्दा कम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु रहेको संस्थाबाट १ जना मात्र पर्यवेक्षक स्वीकार गरिनेछ ।
 • आ.ब. २०७७/०७८ सम्म नविकरण गराएका सदस्य संस्थाहरुले मात्र उक्त साधारण सभामा भाग लिन पाउनेछन् ।
 • प्रतिनिधि छनौट गर्दा सम्बन्धित संस्थाको निर्णय प्रतिलिपि र प्रतिनिधिको लागि तोकिएको फारम तोकिएको समयमा अनिवार्य भरी पठाउनु पर्नेछ ।
 • प्रतिनिधिको नामावाली प्राप्त भइसकेपछी महासंघको वेवसाइट मार्फत सार्वजनिकरण गरिनेछ । त्यसपछी नामावली थपघट र संशोधन हुने छैन ।
 • २०७७ फागुन २५ भित्र प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकको नाम प्राप्त नभएका सदस्य संस्थाहरुलाई सभामा सहभागी गराउन महासंघ बाध्य हुने छैन ।

बोधार्थ तथा कार्यार्थ

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका सबै प्रदेश कार्यालयहरु : २०७७ फागुण २५ गते अगावै प्रतिनिधिहरुको नामावली संकलन गरी संघीय कार्यालयमा पठाउनु हुन ।

प्रतिनिधी तथा पर्यवेक्षकको फारमको लिङ्कः  प्रतिनिधी तथा पर्यवेक्षक फारम

२० औँ बार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी पत्रिकामा छापिएको सूचना

२० औँ बार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी पत्रिकामा छापिएको सूचना