District wise population of Disability

Following is the District wise data of People with Disabilities indifferent districts of Nepal. We have sourced this data from CBSNational Cencus, 2011. According to the Census 2011, 1.94% of total population of Nepal has some kind of disability. District Male Female Population with Disability Percentage of PWDs Kathmandu 9,144 7,978 17,122 0.98 Morang 9,494…

रुपान्तरण पत्रिका – २०७२ भूकम्प विशेष अंक

यसपालीको रुपान्तरणमा हामीले भुकम्पले गर्दा भएको क्षति तथा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघ नेपाल तथा अन्य व्यक्ति तथा सँस्थाहरूको पहलमा भएको राहत तथा पुनर्स्थापनाका सामाग्रीहरू समेटेका छौँ। यसपालीको रुपान्तरण दैनिकमा प्रकासित सम्पुर्ण सामाग्रीहरू तल पृष्ठ अनुसार राखिएको छ। रुपान्तरणका अन्य अंकहरू हेर्नको लागी अभिलेखायमा जानुहोस्।