पहुँचयुक्त डकुमेन्टहरू कसरी बनाउने (भिडियो)

पहुँचयुक्त डकुमेन्टहरू कसरी बनाउने” भन्ने भिडियो श्रृङ्खलामा माईक्रोसफ्ट अफिसका बिभिन्न सफ्टवेयरहरू (जस्तै: वर्ड, एक्सल र पावरपोईन्ट) हरूको प्रयोग गरेर फाईलहरू तयार गर्दा ती फाईलहरू कसरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि (विशेषगरी दृष्टिबाचक वा स्क्रिन रिडर सफ्टरवेयर प्रयोग गरेर कम्प्युटर चलाउने दृष्टिबिहिन व्यक्तिहरू) पहुँचयुक्त बनाउन सकिन्छ भनेर प्रयोगात्मक किसिमले सिकाइएको छ। यी भिडियोहरू राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले सि.बि.एम. सँगको साझेदारीमा तयार गरेको हो। यो भिडियो तयार गर्न सहयोग प्राविधिक स्रोत व्यक्ति श्री आयुष श्रेष्ठ हुनुहुन्छ।

यी भिडियोहरूलाई क्रमै सँग हेर्नुहोला:


१. Microsoft Word को प्रयोग गरेर पहुँचयुक्त डकुमेन्ट कसरी बनाउने?

२. Microsoft Excel को प्रयोग गरेर पहुँचयुक्त डकुमेन्ट कसरी बनाउने?

३. Microsoft Powerpoint को प्रयोग गरेर पहुँचयुक्त डकुमेन्ट कसरी बनाउने?

४. PDF Documents हरूलाई कसरी पहुँचयुक्त कसरी बनाउने?