सूचना!

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल र सिबिएम ग्लोबलसँगको साझेदारीमा संचालित “हामीलाई पनि समावेश गर” परियोजना अन्तर्गत प्रदेश २ को सदरमुकाम र वरिपरी जिल्लामा रहेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित संस्थाको (डीपीओज) क्षमता नक्सांकन गर्न १ जना गणकको आवश्यकता परेको हुँदा सो कार्यका लागि  मिति २०७८ कार्तिक २० गतेभित्र  देहायको योग्यता पुगेका ब्यक्तिद्धारा आवेदन आब्हान गरिन्छ ।

आवश्यक कागजात र योग्यता :

  • न्युनतम शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र तह वा सोसरह उतिर्ण गरेको,
  • १ वर्ष सामाजिक संघ संस्थामा काम गरेको वा सर्वेक्षण सम्बन्धि काम गरेको कार्य अनुभव भएको
  • ब्यक्तिगत विवरण (CV)
  • मैथीली भाषा बोल्न सक्ने,
  • काम गर्ने अवधि १० दिन सेवा सुविधाको हकमा दैनिक १५००/- (एक हजार पाँच सय), समन्वय खर्च उपलब्ध गराईने छ | (नेपाल सरकारको नियम अनुसार पारिश्रमिकमा १५ % प्रतिशत कर कट्टा गरिने छ)
  • इच्छुक ब्यक्तिले

advocacyp2@nfdn.org.np    मार्फत आवेदन दिन सकिने छ |