The effects of lockdown on people with Hemophilia

June 2020 Sita Shrestha has been struggling day in and day out to keep her hemophilic son alive. Her son was taken to BIR Hospital in Kathmandu, but there were no factor medicines available at the hospital due to lockdown. John Shrestha was diagnosed with Hemophilia when he was around 2 years. John, who is…

Advocating for Food relief items to persons with disabilities during the lockdown

June 2020 Four students from Dharan municipality, two girls (Binita Satar, Sunita shah) from ward -15 Gyanchakshu Marg and two boys (Sagar shah, Binod limbu) from ward -16, Ganeshman Chowk have been living in rented room to pursue education at Dharan City. During pandemic and lockdown they started to face food shortages and it got…

Influencing for accessible Public toilet

पैरवीको प्रभाव कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा विभिन्न जिल्लाका बिभिन्न समुदायका मानिसहरु बसोबास तथा रोजगारी गर्दछन । अधिकांश ब्यक्तिहरु रोजगारीको खोजीमा आउने गर्दछन । त्यही मेसोमा अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरु पनि प्रादेशिक राजधानी झर्ने गर्दछन । रोजगारी अथवा अन्य सिलसिलामा सुर्खेत आउने व्यक्तिहरुलाई सुर्खेतमा सार्वजनिक शौचालय नहुदा साह्रै समस्या रहेको थियो । उक्त समस्यालाई मध्य नगर गर्दै…