साधारण सभाको निमन्त्रणा सम्बन्धमा

मिति : २०७६/१० / ०९ गते

श्री अध्यक्ष ज्यू,
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल
बागमति प्रदेशका सम्पूर्ण सदस्य संस्थाहरु ।

विषय : साधारण सभाको निमन्त्रणा सम्बन्धमा ।

उपर्युक्त सम्बन्धमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको २०७६ पुष २२ को निर्णय अनुसार निम्न मिति, समय र स्थानमा महासंघको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा आयोजना हुन गइरहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ।
उक्त साधारण सभामा यहाँको संस्थाबाट महासंघको विधान अनुसार कार्यसमितिमा १००% अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संस्थाबाट एक जना महिला सहित २ जना प्रतिनिधि र कार्यसमितिमा ५१% अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु रहेको संस्थाबाट १ जना प्रतिनिधि र कार्यसमितिमा ५१% भन्दा कम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु रहेको संस्थाबाट १ जना पर्यवेक्षक छनौट गरी २०७६ माघ ८ गते भित्र नविकरण भएका सँस्थाहरुले उल्लेखित प्रकृया पुरा गरि ७ दिन भित्र २०७६ माघ १५ गते सम्ममा प्रतिनिधिको नाम छनोट गरि पठाउनु हुन अनुरोध गरिन्छ।

साधारण सभा तथा कार्यक्रम
मिति : २०७६ फागुन १ र २ गते ।
स्थान : हेटौडा

सभाका प्रस्तावहरु
१. सचिव द्रारा प्रस्तुत वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा भावी कार्यक्रम ।
२. कोषाध्यक्ष द्रारा प्रस्तुत आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन तथा आगामी वर्षको अनुमानित आय व्यय विवरण ।
३. लेखा परीक्षकको नियुक्ति ।


प्रतिनिधि पठाउदा ध्यान पुर्याउने पर्ने :

  •  साधारण सभामा भाग लिन आउने सहभागीले यातायातको लागि प्रतिनिधि स्वयंम वा सम्बन्धित संस्थाले नै व्यहोर्नु पर्ने छ ।
  • कार्यसमितिमा ५१% भन्दा कम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु रहेको संस्थाबाट १ जना मात्र पर्यवेक्षक स्वीकार गरिनेछ ।
  • प्रतिनिधि छनौट गर्दा सम्बन्धित सस्थाको निर्णय प्रतिलिपि र प्रतिनिधिको लागि तोकिएको फारम तोकिएको समयमा अनिवार्य भरी पठाउनु पर्ने छ ।
  • प्रतिनिधिको नामावाली प्राप्त भइसकेपछी महासंघको वेवसाइट मार्फत सार्वजनिकरण गरिनेछ । त्यसपछी नामावली थपघट र संशोधन हुने छैन ।
  • २०७६ माघ १५ गते भित्र प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकको नाम प्राप्त नभएका सदस्य संस्थाहरुलाई सभामा सहभागी गराउन महासंघ बाध्य हुने छैन ।
  • ह्विल चियर प्रयोगकर्ता र पुर्ण दृष्ट्रिविहिन बाहेकका प्रतिनिधिहरुको ब्यक्तिगत सहयोगि स्वीकार गर्न महासँघ बागमति प्रदेश बाध्य हुने छैन ।

………………..
(किर्तन श्रेष्ठ दुवाल)
सचिव

डाउनलोड लिङ्क
प्रतिनिधि नाम पठाउने फारम
AGM letter pdf
बागमति प्रदेश सदस्य संस्थाहरुको अध्यावधिक विवरण