April 2018

दरभाउ पत्र (Quotation) आह्वानको सूचना

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले सीबीएमसँगको साझेदारीमा तल उल्लेख गरिए बमोजिमका निकाय अन्तर्गत रहेका  केही संरचनाहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लगायत सबैका लागि… Read more दरभाउ पत्र (Quotation) आह्वानको सूचना

अपाङ्गता परिचय पत्रको लागि सरकारको ध्यानकर्षण

राज्य एकात्मक शासन प्रणालिबाट संघीय शासन प्रणालिमा रुपान्तरण भइरहेको सन्दर्भमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयहरु २०७४ चैत्र २८ गतेबाट खारेज भएका… Read more अपाङ्गता परिचय पत्रको लागि सरकारको ध्यानकर्षण

माननीय मन्त्री थम माया थापाद्वारा अपाङ्गताका सवालमा गम्भिर हुने प्रतिवद्धता

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका उपाध्यक्ष श्री टिका दाहालको नेतृत्वमा अपाङ्गता अधिकारका अभियन्ताहरूको एक टोलीले मिति २०७४-१२-२३ का दिन माननीय महिला… Read more माननीय मन्त्री थम माया थापाद्वारा अपाङ्गताका सवालमा गम्भिर हुने प्रतिवद्धता