छैठौँ अपेक्षित परिणाम : लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्ने

अपाङ्गता भएका महिला र केटीहरूले विभिन्न प्रकारका विभेद र दुर्व्यवहारहरूको सामना गर्नुपरेको छ । अलग्याउने प्रवृत्ति र हेरचाह गर्नेसँगको परनिर्भरताले उनीहरूलाई एच.आइ.भी. सङ्क्रमणको जोखिम, गर्भावस्थामा बच्चा वा आमाको मृत्यु हुने लगायत अझ धेरै हिंसा, शोषण र दुर्व्यवहारको जोखिममा पारेको छ । मूलधारका लैंगिक समानतासम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका महिला समेटिएका छैनन् । यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र सामान्य स्वास्थ्य स्याहारसम्बन्धी सूचनाहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त भाषा र ढाँचामा छैनन् । तसर्थ, यस दशकको प्रतिज्ञा तबमात्र पूरा भएको हुनेछ, जब अपाङ्गता भएका महिला र केटीहरू विकासका समान र सक्रिय सहभागी हुनेछन् ।

प्रगति मापन गर्ने सूचक

मुख्य सूचक

६.१   लैङ्गिकता र महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी कार्ययोजनाहरूमा अपाङ्गता भएका महिलाको सहभागिता प्रवर्द्धन गराउने देशको संख्या ।

६.२   देशको संसद् वा सोसरहको राज्यको निकायमा अपाङ्गता भएका महिलाले प्रतिनिधित्व गरेको सिट संख्या ।

६.३   अपाङ्गता नभएका महिलाको तुलनामा सरकार र नागरिक समाजद्वारा सञ्चालन गरिएका यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाहरूमा पहुँच प्राप्त गरेका अपाङ्गता भएका महिला र केटीको संख्या ।

६.४   अपाङ्गता भएका महिला र केटीमाथि हुने यौन दुर्व्यवहार र शोषणलगायत हिंसा उन्मूलन वा यससँग सम्बन्धित सरकार तथा अन्य विभिन्न निकायले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको संख्या ।

६.५   कुनै पनि प्रकारका हिंसा वा दुर्व्यवहारवाट पीडित अपाङ्गता भएका महिला तथा केटीहरूलाई पुनःस्थापना, सहयोग तथा आवश्यक हेरचाह गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको संख्या ।

लक्ष्य

लक्ष ६. (क) : मूलधारका विकासका अवसरहरूमा अपाङ्गता भएका महिला र केटीहरूलाई समान अवसर दिने ।

लक्ष ६. (ख) : सरकारका निर्णय गर्ने निकायहरूमा अपाङ्गता भएका महिलाको प्रतिनिधित्व गराउने ।

लक्ष ६. (ग) : अपाङ्गता नभएका महिला र केटीहरूसरह समान आधारमा अपाङ्गता भएका महिला र केटीहरूलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाहरूमा समान पहुँच हुनेछ ।

लक्ष ६. (घ) : अपाङ्गता भएका महिला र केटीहरूलाई हिंसा र दुर्व्यवहारबाट संरक्षण दिने उपायहरू वृद्धि गर्ने ।