नवौँ अपेक्षित परिणाम : अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गराउने र यस अनुकूल राज्यका नियम र कानुनी प्रावधानहरूमा परिवर्तन ल्याउने कामलाई तिब्रता दिने

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि अपाङ्गतासम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेज हो, जसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको संरक्षण, सम्मान र परिपूर्तिका लागि विस्तृत अवधारणा र उपायहरू प्रदान गर्छ । महासन्धिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दयाका पात्रको रूपमा नभएर अधिकार धारकका रूपमा सशक्त बनाउँछ । इस्क्याप क्षेत्रले महासन्धिको मस्यौदा निर्माण गर्ने चरणमा निकै सक्रिय र ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको थियो । अक्टुबर ३०, २०१२ सम्ममा संसारका १२६ देशले यस महासन्धिलाई अनुमोदन गरिसकेका छन् भने १५४ देशले यसमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । यसमध्ये एसिया प्रशान्त क्षेत्रका ३५ देशले यसमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने २५ देशले यसलाई अनुमोदन पनि गरिसकेका छन् ।

प्रगति मापन गर्नका लागि सूचक

मुख्य सूचक

९.१.          महासन्धि अनुमोदन गर्ने देशको संख्या ।

९.२.          अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण र संवर्द्धन गर्न विभेदहरू विरूद्धका कानुनी प्रावधानहरूको उपलब्धता ।

सहायक सूचक

९.३.          महासन्धिको ऐच्छिक आलेख अनुमोदन गर्ने एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशको संख्या ।

९.४.          हटाइएका वा संशोधन गरिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा विभेद हुनेखालका कानुनी व्यवस्थाको संख्या ।

लक्ष्य

९.(क) : यस दशकको मध्यसम्ममा (२०१७) यस एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका थप १० वटा देशले महासन्धिलाई अनुमोदन गर्नेछन् र यस दशकको अन्त्यसम्म (२०२२) मा थप अरू १० देशले महासन्धिलाई अनुमोदन गर्नेछन् ।

९.(ख) : कानुनी प्रावधानहरूलाई महासन्धि अनुकूल बनाउने क्रममा राष्ट्रिय कानुनहरूमा विभेद विरूद्धका प्रावधान र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण र संवर्द्धन गर्न आवश्यक पर्ने प्राविधिक मापदण्ड र उपायहरू समावेश गर्ने । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति विभेद हुनेखालका सबै कानुनी प्रावधानमा संशोधन गर्ने ।