धारा ४७ : महासन्धिमा फेरबदल र थपघट (संशोधन)

  • यस महासन्धिलाई लागू गर्ने कुनै पनि देशले यस महासन्धिमा कुनै फेरबदल वा थपघट (संशोधन) गर्नुपर्ने ठानेमा राष्ट्रसंघका महासचिवसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।
  • यसरी पेश गरिएको प्रस्तावका बारेमा महासचिवले अरू देशलाई पनि सूचित गराउने छन् र त्यस्तो प्रस्तावमा छलफल गर्न सम्मेलन गर्ने वा नगर्ने भनेर सुझाव लिनेछन् ।
  • यसरी सूचित गरेको ४ महिनाभित्र दुई तिहाइ देशले सम्मेलन गरी छलफल चलाउने भनी समर्थन गरेमा सम्मेलन आयोजना गरिने छ ।
  • सम्मेलनमा महासन्धिमा संशोधनका लागि गरिएको प्रस्ताव निर्णयका लागि पेश गरिने छ र संशोधनको प्रस्तावमा दुईतिहाइ सदस्यले स्वीकृति दिएमा संशोधन गरिने छ ।