धारा ३४ : अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी समिति (सीआरपीडी समिति)

यस महान्धिलाई स्वीकार गरी लागू गर्ने सबै देश मिलेर एउटा समिति चयन गर्नेछन् । यो समिति संयुक्त राष्ट्रसंघमा हुनेछ । त्यसलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी समिति भनिने छ । यस समितिलाई हाल सीआरपीडी समिति पनि भनिन्छ । यो समितिले विभिन्न देशले महासन्धिलाई कसरी लागू गरिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने कुरा हेर्छ । महासन्धि ठिक तरिकाले लागू भइरहेको छ कि छैन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले महासन्धिमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाइरहेका छन् कि छैनन् भनेर हेर्छ र सम्बन्धित देशहरूलाई खवरदारी गर्छ ।

यो समिति राष्ट्रसंघको साधारणसभाले चयन गर्छ र यस समितिमा बढीमा १८ जनासम्म सदस्य रहन्छन् । विभिन्न देशले आफ्ना योग्य नागरिकमध्येबाट मनोनयन गरी समितिमा निर्वाचित हुन योग्य उम्मेदवार भनी पठाएका व्यक्तिमध्येबाट यस्तो समितिको निर्वाचन गरिन्छ ।