धारा २९ : राजनीति गर्न पाउने

  • अन्य मानिसहरू जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि राजनीति गर्ने र राजनीतिक क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुने बराबर अधिकार छ ।
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अन्य व्यक्तिसरह भोट दिन (मतदान गर्न) पाउने, चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउने, चुनिएर देश र समाजको सेवा गर्न पाउने, विभिन्न पदमा रहेर काम गर्न पाउने अधिकार हुन्छ ।
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीति गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न देशहरूले निम्न लिखित कामहरू गर्नुपर्छः
  • भोट दिने (मतदान गर्ने) तरिका सरल र बुझिने खालको भएको निश्चित गरिनुपर्छ,
  • मतपत्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सजिलै उपयोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ । जस्तैः दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले समेत उपयोग गर्न सक्ने ।
  • भोट दिन (मतदान गर्न) जाने ठाउँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले बिना अवरोध सजिलैसँग जान सक्ने गरी बनाउनुपर्छ ।
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले गोप्यरूपमा भोट खसाल्न (मतदान गर्न) पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक परेको खण्डमा उनीहरूले चाहे अनुरूप भोट खसाल्नका लागि चाहिने सहयोगका लागि स्वीकृति दिनुपर्छ ।
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नै संगठनहरू खोलेर काम गर्न पाउने, गैर सरकारी संस्था र राजनीतिक दलहरूमा संलग्न हुन पाउने कुरा निश्चित गर्नुपर्छ ।
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सबैखाले संगठनमा आवध्द हुनसक्ने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।