धारा २८ : राम्रो स्तरको जीवन बाँच्न पाउने ।

अपाङ्गता भएका व्यक्ति र तिनको परिवारलाई अन्यसरह राम्रो स्तरको जीवन र बसोवासको व्यवस्था र सामाजिक सुरक्षाको बराबर अधिकार रहने छ र त्यसमा आवश्यकता अनुसार निरन्तर थप सुधारको पनि अधिकार हुनेछ । यस अन्तर्गत पुग्नेगरी खानेकुरा, लत्ताकपडा, वास र सफा पिउने पानीसमेत पर्छन् र यी कुरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कुनै किसिमको भेदभाव नगरी उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

यसबाहेक देशहरूले अन्य निम्न कुराहरू गर्नुपर्छः

  • अन्य व्यक्तिसरह अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि स्वच्छ पिउने पानी पाउने व्यवस्था (पहुँच) गरिनुपर्छ । यस्तो पहुँच प्राप्त गर्न आवश्यक उपकरणलगायत अन्य सहयोग गर्नुपर्छ ।
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, त्यसमा पनि विषेश गरी बालिका र केटी (किशोरी) हरू, वृध्द/वृध्दाहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । देशहरूले गरिबी घटाउनका लागि गर्ने कामहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत समावेश गरेर गर्नुपर्छ ।
  • गरीब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न सहुलियत वा छूट, राहत सेवा, आर्थिक सहयोग दिनुपर्छ ।
  • सरकार वा निजी क्षेत्रबाट निर्माण वा सञ्चालन गरिने बसोवाससम्बन्धी कार्यक्रम र योजनाहरूमा, सबैलाई बस्नका लागि भनेर निर्माण गरिने घरहरू आदिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समेत सहज पहुँच सुनिश्चित गनुपर्छ ।
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि अन्य व्यक्तिहरू जस्तै जागिर सकिएपछिको पेन्सन प्राप्त गर्ने बराबर अवसर हुनुपर्छ ।