धारा २२ : गोपनीयताको सम्मान

अरू व्यक्तिहरूलाई जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नितान्त निजी जीवन जिउने अधिकार हुनेछ र त्यसमा कसैले हस्तक्षेप गर्न पाउने छैन, जस्तैः घर परिवार, चिठीपत्र, निजी तथा व्यक्तिगत कुराहरू आदि ।

देशहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य र पुनःस्थापना बारेका व्यक्तिगत सूचनाहरू गोप्य रहने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ वा अन्य व्यक्तिहरूको जस्तै सुरक्षित/गोप्य राख्नुपर्छ ।