धारा १३ : न्याय पाउने

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्य व्यक्तिसरह न्यायका लागि अदालतमा जाने अधिकार हुन्छ । अरूलाई अदालत लैजाने वा अन्य व्यक्तिसरह अदालतमा के भइरहेको छ भन्ने थाहा पाउने र त्यसमा भाग लिने समान अधिकार हुन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अन्यसरह साक्षी बस्न पाउँछन् । यस्ता अधिकारको प्रयोग गर्न र कानुनी सेवा लिन कुनै प्रकारको विशेष वा थप सहायता चाहिएमा देशहरूले त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

देशहरूले अदालत, प्रहरी कार्यालय र झ्यालखानाका कर्मचारीहरूलाई अपाङ्गता र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका आवश्यकताका विषयमा विशेष तालिम दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।