धारा १२ : कानुनद्वारा समान व्यवहार गरिने

कानुनका अगाडि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अन्य व्यक्तिसरह समानरूपमा पूर्ण व्यक्तिको मान्यता दिने कुरा देशहरू स्वीकार गर्छन् र यसलाई सुनिश्चित गर्छन् ।

आफूलाई अन्याय पर्दा वा अन्य विभिन्न परिस्थितिहरूमा अरू व्यक्तिहरूसरह अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफूले चाहेको बेलामा कानुनले तोकेका अधिकार र व्यवस्थाहरूको समानरूपमा प्रयोग गर्न पाउँछन् । यस्ता व्यवस्था र अधिकारहरूको प्रयोगमा उनीहरूलाई कुनै रोकावट, अवरोध वा वाधा नहुने कुरा देशहरूले सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

यस्ता कानुनले तोकेका अधिकार, सेवा र व्यवस्थाहरूको प्रयोग गर्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कुनै विशेष सहयोग चाहिएमा वा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने भएमा देशहरूले अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्छ ।

कानुनी सेवा र कानुनले दिएका अधिकारहरू प्रयोग गर्दा व्यक्तिको आवश्यकता, इच्छा र चाहनालाई सम्मान गरिनुपर्छ । अपाङ्गताको अवस्थालाई पनि ध्यान दिइनुपर्छ । कुनै पनि प्रकारको अनुचित दवावमा पार्न पाइँदैन ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अन्यसरह आफ्नो नाममा सम्पत्ति राख्न, विभिन्न पेशा व्यवसाय गर्न, बैंकमा खाता खोलेर कारोवार गर्न, आफ्नो कमाइ कहाँ कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुराको निर्णय आफैँ गर्न, ऋण लिन, अपुताली पाउनेदेखि लिएर धितो बन्धक जस्ता सबै कारोवारमा समान अधिकार छ ।