धारा १ : उद्देश्य (यो कानुन किन चाहियो ?)

यो कानुन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार पनि अरू मानिसको जति नै छ भन्ने कुरा निश्चित गर्न, उनीहरूले सबै मानव अधिकार उपयोग गर्न पाउनुपर्छ र अरू मानिसहरू जति नै स्वतन्त्र र इज्जतका साथ बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा निश्चित गर्न ल्याइएको हो । कुनै कारणले दबाइमुलो वा उपचार गरेर पनि निको नहुने गरी मान्छेको शरीर, इिन्द्रय वा दिमागी अवस्थामा केही परिवर्तन वा विचलन आएपछि दैनिक कामकाज, सामाजिक कामहरू, शिक्षादीक्षा, काम व्यवसाय आदिमा सामेल हुन वाधा अवरोध उत्पन्न गरेर र निषेधहरू गरेर अप्ठ्यारो र हेपिएको अवस्थामा रहेका मानिसहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुन् ।