अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी प्रेस बिज्ञप्ती

च.नं०२/०७७/०७८
मिति २०७७/४/२

अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी प्रेस बिज्ञप्ती   ।

अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले प्राप्त गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सामाजिक सुरक्षा नियमावली कार्यान्वयन गर्न भनी राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागले मिति २०७६/१२/२६ च.नं १३७० को परिपत्रसँगै रोकिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सोहि बिभागको मिति २०७७/२/२८ च.नं १५७२ को परिपत्र अनुसार आ.व. ०७६/०७७ को असार मसान्त सम्मको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता शिर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट खर्च लेख्ने गरि आर्थिक सहायत उपलब्ध गराउने भनि परिपत्र गरि अस्थायी समाधान गरिएको थियो भने सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ संशोधन गरी स्थायी समाधान गरिनेछ भनी सरकारको प्रतिवद्धता आएको थियो ।

हालसम्म उक्त ऐन संशोधन नभएको, संसद अधिवेशन समेत अन्त्य भएको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर गर्ने नीतिगत ब्यवधानहरु भएको अवस्थामा आ.व. ०७७/०७८ को शुरुवातिसँगै स्थानीय तहहरुले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागले अर्को परिपत्र नगरेसम्म अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्तिका लागि नयाँ दर्ता तथा नवीकरण नगर्नु भनि परिपत्र गर्दै बिगत लामो समयदेखी पाइरहेको सुविधा निरन्तरता नगर्ने तर्फ उक्त पत्रहरुको आशय प्रति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको ध्यानकर्षण भएको छ । तसर्थ यथासिघ्र सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ संशोधन गरि अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले प्राप्त गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको निरन्तरताको लागि जोडदार माग गर्दछ ।

 

………….
राजु बस्नेत
महासचिव

अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी प्रेस बिज्ञप्ती