अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी प्रेश बिज्ञप्ती ।

०७६/०७७/ १९६

अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी प्रेश बिज्ञप्ती ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागको मिति २०७७ जेष्ठ २८  च नं १५७२ को पत्रअनुसार साबिक बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका अति अशक्त अपाङ्गता ( ख वर्गको अपाङ्गता परिचय) पत्र प्राप्त भएका लाभग्राहीलाई मासिक रु १६००। का दरले चालु आ.व. को तेश्रो चौमासिक २०७६ चैत्रदेखी २०७७ असार सम्म को लागि हुन आउने रकम चालु आ.व. २०७६/२०७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता शीर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट खर्च लेख्ने गरी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भनी सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको अवस्था छ ।

साविकमा पाइरहेको सुबिधाको निरन्तरताको लागि नेपाल सरकारको प्रतिवद्धता बमोजिम गरिएको यो कदमको स्वागत गर्दै, सामाजिक सुरक्षा ऐनमा अविलम्म संशोधनका लागि स्थायी समाधानका लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सम्बद्ध पक्षको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छ । अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले प्राप्त गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरताको लागि यस महासंघले चलाएको अभियानमा साथ, सहयोग, समन्वय, ऐक्यवद्धता र प्रतिवद्धता जनाउनु हुने सम्बद्ध सबैप्रति महासंघ हार्दिक आभार ब्यक्त गर्दछ ।

२०७७ जेष्ठ २८ गते

…………………
राजु बस्नेत
महासचिव

सामाजिक भत्ता सम्बन्धी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको निर्णयको पुरा विवरण निम्न लिङ्कमा गइ पाउन सक्नुहुनेछ;

पूरा विवरण लिङ्क

 

प्रेश विज्ञप्तिको इमेज फाइल

अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी प्रेश बिज्ञप्ती