प्रदेश नं ३ को साधारण सभा सम्बन्धमा

मिति : २०७६ पुष २२ गते

श्री अध्यक्षज्यू,
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका सम्पूर्ण सदस्य संस्थाहरु ।

विषय : साधारण सभाको मिति सारिएको सम्बन्धमा

प्रस्तुत सम्बन्धमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल प्रदेश नँ ३ ले मिति २०७६ कार्तिक ३० गतेको पत्र अनुसार यस प्रदेशको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा २०७६ पुष २६ र २७ गते मकवानपुरको हेटौडामा गर्ने निर्णय गरिएकोमा डिसेम्बर महिना परियोजनाका कृयकलापहरु सम्पन गर्नु पर्ने र महासंघको पौष मसान्तसम्म नविकरण गर्न म्याद रहेको हुदा यस कार्यसमितिले मिति २०७६ पुष २२ गते बसेको पुन बैठकले उक्त साधरण सभाको मिति हेरफेर गरि मिति २०७६ फाल्गुन १ र २ गते हेटौडामा आयोजना गर्ने लागिएको हुदा मिति २०७६ साल माघ ८ गते सम्म नविकरण भएको सँस्थाहरुलाई मात्र सहभागि हुन पाउने हुदा उक्त मिति सम्म सँस्था नविकरण गराउनु हुन अनुरोध गर्दछौँ ।

 

………………..
(अश्विन लम्साल)
अध्यक्ष

डाउनलोड लिङ्क

साधारण सभा स्क्यान गरिएको पत्र