जिल्ला समिति

१. झापा जिल्ला समिति
२. ईलाम जिल्ला समिति
३. सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समिति
४. नुवाकोट जिल्ला समिति
५. कास्की जिल्ला समिति
६. कपिलवस्तु जिल्ला समिति
७. जुम्ला जिल्ला समिति
८. सुर्खेत जिल्ला समिति
९. कैलाली जिल्ला समिति
१०. बैतडी जिल्ला समिति

Share this page: