क्षमता विकाश सहयोगका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित संस्था/समूहबाट ईच्छापत्र माग गरिएको सूचना!

पौष ६ , २०७८

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल ३३१ भन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित संस्थाहरू आवद्ध रहेको सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको छाता संगठन हो । यसले आफ्नो स्थापना काल देखि नै सबै प्रकृतिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण, सम्वर्धन र सुनिश्चितताका लागि काम गर्दै आईरहेको छ । त्यसका लागि जनवकालत, क्षमता विकास, जनचेतना अविवृद्धी र समन्वय-सहकार्यलाई यसले आफ्नो रणनैतिक कार्यक्षेत्रका रूपमा स्विकार गर्दै अघि बढिरहेको छ । आफ्ना सदस्य संस्थाको परिचालन मार्फत सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा यसले अभियान र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गर्दछ । तसर्थ समयानुकुल उनीहरूको क्षमता विकाश गर्ने र सरकारी निकाय एवम् अन्य सरोकारवालासंग गरिने जनवकालतलाई प्रभावकारी डङ्गबाट सम्पन्न गर्ने कार्यलाई यसले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आईरहेको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित १३२ वटा संस्थाबीचमा हालै गरिएको एक सर्वेक्षणबाट (संस्थागत क्षमता नक्साङ्कन) अधिकांश अर्थात ८५ प्रतिशत संस्थासंग आफ्नो कर्मचारी नरहेको, २६ प्रतिशत संस्थासंग कार्यालय नरहेको र अन्य न्युनतम पुर्वाधार समेत नरहेको पाईयो । यसका अलावा अन्तरवार्ताका क्रममा आर्थिक स्रोतको अभाव, दस्तावेजिकरण, लेखा व्यवस्थापन र परियोजना प्रश्तावना लेखन सिपको अभाव, स्थानीय निकाय एवम् अन्य व्यक्ति तथा निकायको नकारात्मक दृष्टिकोण, संस्था सञ्चालनका क्रममा भोग्नु पर्ने अन्य अवरोध जस्ता समस्याका कारण उनीहरूले गर्ने जनवकालत र अन्य कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको तथ्यहरू उजागर भए । त्यसैगरी हाल स्थानीय निकायले वार्षिक बजेट निर्माणका क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र उनीहरूका संस्थाका लागि बजेट छुट्याउने नगरेको कारणले थप समस्या निम्त्याएको प्राय धेरै संस्थाका प्रतिनिधिले अन्तरवार्ताका क्रममा बताएका थिए । यसरी समस्या भोग्ने संस्था मध्ये प्राय अपाङ्गताको प्रकृति, लिङ्ग, जातजाती र भूगोलको आधारमा सिमान्तकृत व्यक्तिद्वारा नेतृत्व गरिरहेका संस्थाहरू धेरै छन् ।

तसर्थ ती संस्थाको समयानुकुल क्षमता अविवृद्धी गर्न र सरकारी निकायसँग  गर्ने जनवकालत कार्य र अभियानलाई मद्दत पुर्याउने उदेश्यका साथ सीबीएम ग्लोवल र राष्ट्रिय अपाङ्गत महासंघसँगको साझेदारीमा संचालित परियोजना “हामीलाई पनि समावेश गर” अन्तर्गत तोकिएको मापदण्डभित्र पर्ने केही ईच्छुक र योग्य संस्थालाई उनीहरूको क्षमता विकासको लागि सहयोग प्रदान गर्न लागिएको हो । उक्त कार्य सम्पन्न गर्ने प्रकृयालाई सहजिकरण गर्न यो दस्तावेज तयार  गरीएको हो ।

संस्थाका लागि दिईने सहयोगको उदेश्य

 • संस्थाको कार्यालय, कर्मचारी वा अन्य भौतिक पुर्वाधार वा अन्य सम्बन्धित र आवश्यक विषयमा सहयोग गरी संस्था सञ्चालन, र संस्थागत क्षमता विकासका लागि सहयोग पुर्याउने ।
 • संस्थाका पदाधिकारी एवम् सदस्यको समयानुकुल क्षमता विकाश गरी उनीहरूले गर्ने जनवकालत र अन्य कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने ।
 • अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाइ स्थानीय पालिकाहरूले दिने सेवा सुविधाहरूमा पहुँच वृद्धि गर्न स्थानीय स्तरमा गरिने जनवकालत, पैरवी एवम् प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी कार्यकलाप सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने ।
 • समुदायमा आधारित संस्था/समूह/सन्जालसंगको समन्वय र सहकार्य, आमसञ्चारको परिचालन वा त्यस्तै अन्य सिर्जनशिल रणनैतिक प्रयास मार्फत अपाङ्गता, अपाङ्गताको आधारमा हुने विभेध, प्रतिनिधित्व र अर्थपुर्ण सहभागिता जस्ता विषयवारे जनचेतना अविवृद्धि गर्ने ।

 संस्था/समूह छनौटका न्यूनतम आधारहरू

निम्न बमोजिमका निश्चित सङ्ख्यामा छनौट हुने संस्था/समूहलाई सहयोग प्रदान गरिनेछ:

 • दर्ता भई वा नभई प्रदेश-२, बागमती, लुम्विनी र सुदुर-पश्चिम प्रदेशभित्र (एक वा एक भन्दा बढी स्थानीय तहमा) सकृय संस्था/समूह ।
 • अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा तीनका अविभावकको पुर्ण नियन्त्रण, नेतृत्व र सकृयता रहने संस्था/समूह । तर ती संस्था/समूहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण र सम्बर्धनका लागि काम गरिरहेका हुनु पर्नेछ ।
 • तुलनात्मक रूपमा संस्थागत क्षमता कम भएका संस्थाहरू जस्तै भौतिक पुर्वाधार, विध्यमान परियोजना र कार्यक्रम, नियमित आर्थिक स्रोतको व्यवस्था, कर्मचारीको व्यवस्था, आवश्यक दस्तावेज र नीतिहरू आदिमा थप क्षमता सुदृढिकरण गर्नु पर्ने ।
 • लिङ्गका आधारमा महिला वा यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिद्वारा सञ्चालित संस्थाहरू ।
 • अपाङ्गताका आधारमा श्रवण-दृष्टिबिहीन, बौद्धिक अफाङ्गता, अटिजम, मनोसामाजिक अपाङ्गता, हेमोफिलिया, अल्बिनो प्रभावित वा बहू अपाङ्गता भएका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित वा त्यस किसिमका व्यक्तिले नेतृत्व गरिरहेका वा त्यस किसिमका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या धेरै भएका संस्थाहरू ।
 • जात-जातीका आधारमा आदिवाशि जनजाती, दलित, मधेशी, वा अन्य अल्पसङ्ख्यक समूहका व्यक्तिको नेतृत्व रहेको वा त्यस किसिमका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या धेरै भएका संस्थाहरू ।
 • स्थानका आधारमा दुर्गम र विकट ठाउँमा काम गरिरहेक संस्थाहरू ।
 • जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको भए, वार्षिक नविकरण अध्यावधिक भएको र साधारणसभा नियमित गर्ने गरेका संस्था/समूह ।

 अनुदानका लागि संस्था छनौटका चरण र समयावधी:

 संस्थाहरूबाट ईच्छापत्रको आह्वान गर्दै २१ दिनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन– पौष ६ गते ।

 • विस्तृत परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न छनौट भएका संस्थाको सूची प्रकाशन- माघ ७ गते ।

नोट: यसरी सूची प्रकाशन गर्दा वैकल्पिक संस्थाको नामावली समेत सम्लग्न  गर्न सकिनेछ ।

 • योग्य संस्थाहरूद्वारा विस्त्रित परियोजना प्रस्तावना पेश गर्ने अन्तिम मिति- माघ २८ गते ।
 • परियोजना प्रस्तावनालाई अन्तिम रुपदिई सम्झौता सम्पन्न गर्ने – फाल्गुन १३ गते ।
 • कार्यक्रम सञ्चालन- फाल्गुन १५ गते देखि ।

नोट: परियोजनाहरू त्यसको प्रकृति, आवश्यकता र स्रोतको परिचालनका आधारमा कम्तिमा बाह्र महिना देखि बढीमा अठार महिना सम्म सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

 अनुदानका लागि आवेदन दिन चाहने संस्थाले गर्नु पर्ने:

 • प्रदेश-२, बागमती, लुम्विनी र सुदुर-पश्चिम प्रदेशमा सकृय रहेका माथि उल्लिखित योग्यता पुग्नेईच्छुक संस्थाले तलको लिङ्कमा गई ईच्छापत्रको ढाँचा प्राप्त गर्नु होला ।
 • उक्त दस्तावेजमा आवश्यक जानकारी भरी त्यसलाई सिलबन्धी खाममा राखी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघ नेपालको सङ्घीय कार्यालय एवम् प्रदेश-२, बागमती, लुम्विनी र सुदुर-पश्चिम प्रदेश कार्यालयमा आइपुग्ने गरी पठाउनु पर्नेछ ।
 • अथवा तल उल्लिखित ई-मेल मार्फत समेत उक्त ईच्छापत्र पठाउन सकिनेछ।

ईच्छापत्रको ढाँचाको लागी यो लिन्कमा जानुहोस –>  ईस्छापत्र

ईच्छापत्र पठाउने ई-मेल ठेगाना: DPOfund.nfdn@gmail.com